türk dilinin yozllaşmasıile ilgili bilgilendirici metin
örnek için alıyorum ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.