Featured Questions

Latest Questions

3. Precizaţi valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 9x0,2=1,8puncte a. Despre care vorbeau ei? ............................................................................................................................. b. Și-a dat sieși notă. .............................................................................................................................. c. Primii au ajuns ai tăi. ................................................................................................................................ d. Nu văd pe nimeni în clasă. ............................................................................................................................. e. M-au bucurat notele acelora. ........................................................................................................................... f. El este tot pentru mine. ............................................................................................................................... g. Am ascultat răspunsul cui i-ai dat cuvântul. .............................................................................................................................. h. Am trimis invitațiile pentru ai săi. .............................................................................................................................. Nu am observat schimbarea la nicio colegă. ............................................................................................................................
Answer

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.