ce este coardă cercului și diametrul?????
Vă rooooooog dau coroană!!!!!!!!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.