2p) 3. Se consideră funcţia f:R-R, f(x) = x - 1.
a) Calculeaza f(a) + f(-a) +2 , unde a este un numar real oarecare.
b) Determină coordonatele punctelor P, situate pe reprezentarea grafică a funcției , ştiind că OP = 5, unde
O este originea sistemului de axe ortogonale xOy.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.