Un număr are 2020 cifre și este format prin alipirea cifrelor numerelor 1,2,3,4,..., 10....
Ultimele 3 cifre ale numărului obţinut au suma egală cu:
A. 5
B. 6
C.7
D. 8​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.