Türkiye'de kişi başına düşen fındık tüketimi yıllık 4 kg.
Türkiye'nin nüfusu 80 milyon kişi olduğuna göre, toplam fındık miktarının
gram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 kg = 1000 gr)
A) 32-10¹0
B) 3,2-10⁹
C) 3,2-10¹1
D) 6,4-10¹2

LÜTFEN YARDIMCI OLUN DOĞRU YAPANI EN İYİ SEÇECEĞİM

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.