ACİL!!!
7.Sınıf: Matematik: Rasyonel sayılar: Bütünü bulmak

Bir kıtabın 600 sayfasının
[tex] \frac{6}{12} \: sı[/tex]
okunursa geriye kaç sayfa kalır.

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.