s Precizează predicatele şi subiectul din versurile: ,,Sub un fir de caprifoi,/Stă și toarce un pisoi." B. 30 de puncte Selectează din textul dat patru verbe, pe care le notezi pe foaia ta. Folosește-le într-o compu prezinți o întâmplare desfășurată în grădină, arătând cum te împrietenești cu o vieţuitoare din t În compunerea ta, vei respecta următoarele cerinţe: • vei folosi cele patru verbe, putând să le schimbi forma; • vei prezenta o întâmplare din grădină, arătând cum te împrieteneşti cu o vieţuitoare din tex • vei da un titlu potrivit compunerii tale; • vei respecta structura unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere; • vei redacta compunerea în cel puțin zece rânduri; • vei scrie corect, respectând exprimarea corectă, punctuația și așezarea textului în pagină. Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.