Sizce ekvator ile iklim tipleri arasında bir ilişki var mıdır? Bunu neye bağlıyorsunuz?
- ÇOK ACİL LAZIM LÜTFEN ? :)

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2020 DOKU.TIPS - All rights reserved.