Se consideră functiile f: [-2; 3]-> R, f(x) = 3x - 1 si g :(-3; 4) ->R. g(x) = -x + 3. a) Reprezentati grafic functiile, în acelaşi sistem de axe de coordonate.
b) Determinati coordonatele punctului de intersecție a celor două grafice.
c) Aflati aria triunghiului determinat de axa ordonatelor şi de reprezentările geometrice
e graficelor celor două functii.

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.