Scrie un text creativ în care să ilustrezi descrierea de tip portret, să prezinți trăsăturile fizice şi morale ale unui personaj-lup din fragmentul de mai sus. (Ochi de lup fragment de Daniel Pennac)​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.