Redactează un text, de cel puțin 150 de cuvinte, în care prezinți cum ai ajutat pe cineva, incluzând o secvență narativă, una dialogată și una descriptivă. Urgent!! ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.