Redactează o compunere de maximum 20 de rânduri în care să descrii mărturisirea credinței în zilele noastre.Găsește un titlu pitrivit.
Vă roggggg Am nevoie de ajutor la religie...
Dau coroană!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.