Redactează o compunere de 150- 200 de cuvinte în care să prezinți două particularități ale textului descriptiv literar în proză valorificând textul suport "scamatorii, scamatorii, scamatorii" de Marin Sorescu​
Urgent dau coroana

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.