С.Cа„Crivățul a bătut trei zile, apoi s-a potolit. Văzduhul se umplu denori grei. Începu să cearnă cu fluturi mari, scămoși, de nu vedeaila trei pași. Ninse trei zile şi trei nopți că trebuia să înoţi prin nea.Devreme ne-a intrat iarna în sat anul acesta! ziceau oamenii.Mai bine că a înghețat, altfel ne-am fi afundat în noroi!răspundeau alții.Petru aştepta cu nerăbdare să iasă cu săniuța lui, în curte.Acum pot să merg cu sania? o întrebă pe mama sa.Încă nu-i drum de sanie, răspunse aceasta. Să se opreascăninsoarea.Băiatul rămase uitându-se pe fereastră."(după lon Agarbiceanu, Ninge)I.1. Transcrie doar varianta corectă de răspuns.a) Era zăpadă multă, că trebuia să înoți prin ea" pentru căningea:• cu fulgi mari; • cu fulgi scămoşi; de trei zile şi trei nopți.b),,Nu vedeai la trei pași" înseamnă că:• ningea neîntrerupt; • era noapte; era înnorat.c) Oamenii se bucurau că:nu mai bătea Crivătul; - înghețase noroiul;. nu vedeau la trei paşi.2. Explică scrierea, în text, a cuvintelor marcate:prin nea"; . ,,ne-a intrat"; „ne-am fi afundat".3. Formulează câte un enunţ, folosind cuvintele:• nea Andrei; . neam cu Ana; • ne-am jucat.4. Selectează din text:• un substantiv comun;un substantiv care denumeşte un obiect/o fiinţă/un fenomen;• un substantiv care se numără cu,,un"/două".5. Subliniază substantivele din enunţul dat, precizând:• felul; • cum se numără;. numărul ființelor/obiectelor/fenomenelor denumite.Petru privea săniuța din curte.6. Transformă cuvintele date, astfel încât să denumească maimulte fiinţe, obiecte, fenomene:• sanie• om• satzi• iarnă • drum7. Transformă în povestire dialogul dintre Petru şi mama lui,formulând trei enunţuri.​
Answer

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.