Adevărații prieteni, rudele mai presus de sânge, erau trei: Vasile Bănăţeanu, Roman al ca un mare secret în cel mai ascuns ungher al inimii. lui Tudorel și Adam al Vicii. Eram născuți tus- Începeam să-mi tălmăcesc viitorul pe linia de vis a patru în același an. Vârsta mea de la cinci la acestei descoperiri, încât pentru nimic în lume nu şapte ani stă sub zodia de auroră' a acestor prietenii. m-aș fi încumetat s-o împărtășesc și altora. În fie- Dimineața, de-abia trezit, numai ce auzeam strigăte care zi puneam zenitul la încercare, dacă se mai ține din curte, din toate puterile: „Lúlu Popii, Lúlu, Lúlu pe urmele mele sau nu. Aș fi fost fără îndoială de- zamăgit de moarte să fi aflat într-o zi că zenitul mă trădează. Și continuam să țin taina sub trei lacăte și șapte peceţis. Totuși, odată, în răgazul dintre două jocuri, îi spun lui Adam al Vicii cât de ales este creștetul meu, sub tăria cerului. Numaidecât Adam își ridică și el ochii - și o ia razna. Pe urmă se în- toarce și-mi zice: „și cu mine vine cerul!" L-am privit cu un zâmbet de milă, cu îndoială apoi, și pe urmă cu nedumerire. Adam își întărea cele spuse cu un „zău curat", formula curentă a jurămintelor în sat. „Zău curat - nu minţi?", il mai întreb eu o dată, cu toate că ştiam că orice asemenea întrebare era de prisos. ,,Zău curat că nu mint", făcu încă o dată Adam, c-o hotărâre ce mă rușina. Formula era pentru noi prea sacră, decât să mai fi putut sta la îndoială. Eram dezolatcă nu mă dovedeam a fi singurul ales, dar în aceeași clipă un alt gând mă îndruma către o nouă încercare. „Ascultă, Adam, îi zic, tu s-o iei pe uliță în sus, eu o iau pe uliță în jos. Dacă cerul se ține de tine, cum zici, și vine și cu mine, cum zic, atunci crapă și zărim ce-i acolo înăuntru. Poate că o să ve- dem chiar îngeri... și Adam, înduplecat și el de lo- gica mea, ce părea închegatăto și fără greș, o luă pe uliţă în sus, iar eu pe uliță în jos. După ce mântuirăm11 Popii!" O mică pauză. Apoi: „Lulu". Pe urmă iarăși: „Lúlu Pópii! Lúlu Popii!" Chemările se urmau cu modulații și variațiuni de accent ce veneau de-a dreptul din dorul inimii. Fusese așa de lungă noap- tea! O noapte întreagă nu ne-am văzut! De multe ori îi lăsam într-adins2 să cheme cât mai mult și cât mai felurit, căci Mamii îi făcea un deosebit haz acest cor ce varia între răcnete și cântece. Mă îmbrăcam și ieșeam. [...] Cam din același timp mă urmărește și amintirea unei zile când am pus la încercare cerul. Umblând oda- pe uliță cu ochii în sus, am băgat de seamă că cerul venea tot cu mine. Zenitul se mișca din loc, ţinân- du-se neîntrerupt deasupra mea! Era o descoperire cu suta de pași, fără de a auzi niciun pocnet de grinzi cerești în înalt, ne oprirăm. Tăria albastră nu s-a despicat. Ne-am apropiat iarăși unul de celălalt. „Mer- gea cerul cu tine?", îl întreb. „Mergea", zice Adam. „și cu mine mergea, răspund eu, dar atunci de ce nu crapă în două?" selectați 31 de cuvinte care conțin ggrupuri vocalice.​
Answer

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.