Produsul a două numere naturale x și y este egal cu 60 Determinați valorile lui y din tabelul alăturat apoi completați astfel încât enunțurile să fie adevărate A dacă valoarea lui x se mărește atunci valoarea lui y se.....dacă valoarea lui x se micșorează atunci valoarea lui y se....​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.