nopuno
11. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikte
kütleler tabloda verilmiştir.
Bileşik
2112
A) 1
X₂Y4
Buna göre, X₂Yb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağ
dakilerden hangisidir?
b
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4
234
4 J
15
X(g)
7
S
21
5
Y(g)
2
C
8
31

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.