Încercuiește diftongii cu un cerc, iar triftongii subliniază-i cu două linii. Le-au spus, copiii, vilturoaică, leoaică, musuroi, muşuroaie, te-au încântat.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.