În coloana A sunt prezentate domenii unde găsim servicii, iar în coloana B, categorii de servicii.

Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloanaB

A

1. servicii sociale

2. servicii lucrative

3. servicii moderne

4. servicii publice

5. servicii de distribuţie
B
a) armată, biserică

b) card, internet

c) comerţ, transport

d) educaţie, sănătate

e) îngrijire corporală

f) publicitate, poştă ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.