Un corp cu masa 27g este suspendat de un resort având constanta elastică (K=100N/m) Care este alungirea resortului? Se dă accelerația gravitațională (g= 10N/kg) ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.