Indică sinonimele următoarelor cuvinte din textul de mai sus :a se ivi ,posomorât arătare, sur,călător, larmă ,întâmplare​

Recommend QuestionsSmile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2022 DOKU.TIPS - All rights reserved.