I. Scrie pe spațiile punctate informațiile care completează enunţurile din textul de mai jos. Dinspre interior spre exterior, Pământul este alcătuit din trei ......... poartă numele de. pune din două straturi: nucleul nucleul. ........și se desfășoară până la 2 900 km adâncime de la suprafaţă. Se com- concentrice. Miezul planetei ........, solid, alcătuit predominant din elemente grele (nichel şi fier), şi constituit din materie în stare lichidă. Deasupra nucleului se află cuprinsă între 2 900 km adâncime şi circa 70 km de la suprafață. Acest înveliș este constituit dintr-o par- te inferioară, cu materie în stare solidă, și o parte superioară, num............ .......... unde se găseşte pătura de mișcare continuă sub forma unor........ numită şi formată din: scoarţă.... uscat, şi scoarţă ......., o materie topită, cu temperaturi de peste 1 000 °C. Magma se află într-o ........ Mantaua este acoperită de.......... ..., care reprezintă învelişul......... ........., solid al planetei. Aceasta este ..... mai groasă (20 - 80 km), care formează regiunile de , mai subţire (5-15 km grosime), care reprezintă suportul oceanelor.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.