Distanta dintre două localități este de 126 km. Din aceste localitati pleacà, cu unul spre altul, doi biciclisti, primul o viteză de 8 km/lh iar celalalt cu o vitezà de 10 km/h. După cât timp se întâlnesc si la ce distanţă de prima localitate?​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.