funcția sintactice a cuvântului "pe părinții"
în propoziția: Toate acestea și multe altele îngrijorau până peste poate pe părinții săi mai ales că precum se știe balaurii sunt niște făpturi urâcioase și lipsite de sensibilitate ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.