July 2022 1 374 Report

Esra, bir yıla ait takvimdeki bütün günleri, gün ile ay numaralarını çarparak kodluyor. Örnek: 15 Şubat tarihini 15.2 = 30 olarak kodluyor. Buna göre, Esra'nın oluşturduğu kodlara bakıldığında aşağıdaki kodlardan hangisinin belirttiği tek bir tarih vardır?
A) 77 B) 80 C) 81 D) 84 E) 85​
More Questions From This User See All

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.