ere Ali'nin annesi 6 yıl önce 32 yaşındaydı. Ali'nin ba- bası 39 yaşında olduğuna göre, anne ve babasının yaşları toplamı kaçtır? ere Ali'nin annesi 6 yıl önce 32 yaşındaydı . Ali'nin ba bası 39 yaşında olduğuna göre , anne ve babasının yaşları toplamı kaçtır ?​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.