Desenează un poligon cu 3 laturi,apoi un punct,A, în interiorul Poligonului și două puncte,B și C, în exteriorul lui.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.