Copiază pe rețeaua de pătrățele figurile date .Completează fiecare figura astfel încât să devină un pătrat ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2022 DOKU.TIPS - All rights reserved.