Completează, în calet, afirmaţiile de mai jos.
a) Fănică îşi dă seama că tatăl urmează să plece la pădure, pentru că.....
b) Tatăl il ia pe copil cu el la pădure, deşi li reproșează bunicii că...
c) in pădure, Fănică uită de car deoarece....
d) in pădure, copilul crede că va fi în siguranţă şi nu se va pierde, doar dacă... e) Fănică scoate un tipăt deoarece....
f) Pe drumul spre casă, copilul simte câteva clipe de amărăciune, deşi fusese copleşit de...
repedeeeee dau coroana!!!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.