De un fir se suspendă un corp cu densitatea 27g/cm³ și volumul de 10 cm3. Aflați tensiunea în fir. Vă rooog!

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.