September 2022 1 334 Report

CITIȚI ȘI REZOLVAȚI
„Lui Filip îi succede la tron
fiul său, Alexandru. În zece ani,
el face din regatul macedonean,
întins în toată Grecia europea-
nă, un imperiu fără precedent...
Alexandru este, fără doar şi poa-
te, un cuceritor abil în a mane-
vra împreună o cavalerie eficace
și puternica infanterie a falan-
gelor sale."
Jean Favier, Marile descoperiri
4. Numiţi din sursa istorică de
mai sus doi conducători mace-
doneni.
2. Menţionaţi din ce era for-
mată armata macedoneană.
dau coroana !!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.