Calculați măsurile unghiurilor paralelogramului ABCD în fiecare din cazurile: a)măsurile unghiurile D și A sunt invers proporționale cu 1,(6) și 2,5. Fără supra, vă rog!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.