C) Cristina a cumpărat 10 caiete la preţul de 1 leu 50 bani şi 3 pixuri la pretul de 2 lei 50 bani. Care este costul cumpărăturii? • Găsește toate posibilitătile pentru a schimba suma obtinută ca răspuns în monede de aceeași valoare.
• Modifică una dintre date astfel încât problema să poată fi rezolvată prin două operatii. Găsește două posibilităţi.
Vă rog să faceţi şi (•)! Faceţi şi schema! Dacă va fi schema, (•) şi totul corect vă dau coroana, inimă şi 5 stele! Mulţumesc!!!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.