PAS CU PAS

✔ Notează pe caiet informații despre dobândirea virtuților în viața sfinților, dar și în viața de zi cu zi. Citește textul „Fericirilor” (vezi rubrica Aflăm mai mult!), apoi răspunde la următoarele cerințe:

Care virtute din „Fericiri” este cel mai greu de însușit pentru tine? Dar cea mai ușor de dobândit?

Care virtute este mai des întâlnită în clasă? Dar cea mai rar întâlnită?

Care virtute crezi că te-ar ajuta să petreci la școală timpul cu drag?

Încălcarea cărei virtuți te deranjează mai mult la școală?

Explică răsplata primei „fericiri”.

Precizează virtutea celei de-a cincea „fericiri”.

Descrie momentul primirii „Fericirilor” (loc, persoane).

✔ În Psalmul 50, Regele David se ruga: „Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale”. Tu ce bucurie/bucurii ai cere?

Dă-mi mie bucuria...

Transformă aceste cuvinte într-o rugăciune particulară.

✔ Cum înțelegi următoarea expresie: „Dăruind, vei dobândi!”? (Răspuns: „Dăruind” aceasta... „voi dobândi” aceasta...). Află răspunsul altor trei persoane din grupul tău de prieteni.

✔ Răspunde la următoarele întrebări:
1. Care a fost cea mai mare bucurie pe care ai trăit-o vreodată? 2. Cu ce asociezi bucuria în viața ta? De ce depinde ea? 3. Ce poți face tu pentru a aduce bucurie? Pentru a aduce bucurie..., eu pot... (părinților; fraților; bunicilor; prietenilor; colegilor; profesorilor; lui Dumnezeu Însuși).
Mulțumesc anticipat. ❤️❤️❤️

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.