Ayşe'nin bir adımının uzunluğu (2x+20) CM dir Ayşe nin 7 adım attığında toplom uzunluğunu cebirsel ifade ile bulunuz​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.