Alcătuiește un dialog de 8-10 replici, pe o temă aleasă de tine, in care să folosești cel puțin zece pronume personale, dintre care cinci să aibă formă neaccentuată.

DAU COROANA !!!

Recommend QuestionsSmile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.