Alcătuiește un dialog de 8-10 replici, pe o temă aleasă de tine, in care să folosești cel puțin zece pronume personale, dintre care cinci să aibă formă neaccentuată.

DAU COROANA !!!

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.