aşağıdaki tabloyu doldurarak bakterilerin nasıl bir hızla çoğaldığını görelim.
cevap? mat test kitabı syf 12 ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.