aşağıdaki ondalık kesirlerin okunuşlarını yazınız ? Boş cevap yazan şikayet edilir!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.