a Arătaţi că 13² = 12²+52 şi, folosind această egalitate, demonstrați că 13100 Se poate scrie ca o sumă de două pătrate ale unor numere naturale. b Arătaţi că 5200 este suma pătratelor a două numere naturale. Indicație: a Din 13² = 12²+5² putem scrie: 13¹00 = 13² 13⁹ = (12²+52) - 13⁹⁸= (12²+5²)×13⁹⁸=(12×13⁴⁹)²+(5×13⁴⁹)². ​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.