9. Asociază fragmentul din poezie cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară,
în 50 - 80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele. 6 puncte​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.