Latest Questions

9. Aşağıda bir su arıtma sisteminin çalışma şekli ve yapısal özellikleri ile ilgili açıklama yapılmıştır. Su girişi 1 2 3 4 5 Su çıkışı "Sisteme su girişi sağlandıktan sonra su içindeki irili ufaklı parçacıklar 1 numaralı kısımda tutulur. 2 numaralı kısımda havalandırma işlemi yapılarak, ek işlemlerle istenmeyen kokular giderilir. 3 numaralı kısımda kullanım için uygun sıcaklığa getirilir. 4 numaralı kısımda yapısındaki hastalık yapıcı mikro- organizmalardan arındirilir. 5 numaralı kısımda ise kullanıma uygun hâle gelip gelmediğini kontrol amacıyla yapısındaki tüm istenmeyen faktörler denetlenir ve su çıkışı sağlanır." Buna göre açıklaması yapılan bu arıtma sistemi ile vücudumuzdaki solunum sistemi arasında benzerlik kurulacak olursa; 1. Arıtma sistemindeki numaralandırılmış kısımlar solunum sistemindeki burun, yutak ve soluk borusuyla ilişkilendirilebilir. C) II, III ve IV II. Dış ortamdan alınan havada bulunan vücut için zararlı olabilecek bazi maddeler solunum siste- mindeki bazı yapılar aracılığıyla tamamen etkisiz hâle getirilebilmektedir. III. Solunum sistemindeki bazı yapılar hem hava iletimini hem de havayı filtreleme (temizleme) görevi yaparlar. IV. Havanın ağızdan ya da burundan alınarak akciğerlere iletilmesi sırasında geçirdiği değişimler arasında fark yoktur. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II B) I ve III D) I, II, III ve IV
Answer

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.