800 g de soluție de NaOH 10% se neutralizează cu soluție de acid sulfuric. Calculați masa și numărul de moli sării rezultate!​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.