7. În enunțul „La ridicarea cortinei nu e nimeni în scenă. Telefonul sună, aparatul telegrafic bate, amândouă rămân fără răspuns.", cuvintele indicate cortinei,nimeni,sună,amândouă au funcție sintactică de:​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.