6. În figura atașată, VABC este un tetraedru regulat, suma muchiilor sale este de 72 crn, M și N sunt două puncte pe muchiile AB și, respectiv, BC. a) Demonstrați că suprafața totală a tetraedrului este de 144√3 cm². b) Calculați aria triunghiului VMN dacă suma VM + VN este minimă.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.