5p 4) Numărul 2x8 este divizibil cu 9 pentru x egal cu: A.9 B.8 C.7 5p 5) Numărul 3,12 transformat într-o fracție ordinară este egal cu: 78 156 25 5 este egală cu: A. 3 12 B.- 3 5p 6) Media aritmetică a numerelor 3,2 şi C.- A.2,50 B.2,45 C.2,35 5p 7) Rezultatul calculului 25°25'+35°45' este egal cu: B. 60°10' A. 61°20' 5p 8) Aria unui pătrat cu perimetrul de 24 cm este egală cu: A.24 cm B.48 cm² C.32 cm² C. 61°10' 3 D.6 103 33 D.. D.2,25 D. 60°20′ D.36 cm² Subiectul II. Pe foaia de test, scrieți rezolvările complete. 10p 1) Arătaţi că (2¹4 215-235:27): 4¹4 = 1 13 17 22 10p 2) Ordonați crescător numerele 3 4 5 10p 3) Într-o clasă sunt 22 elevi. Elevii s-au grupat în grupe a câte 3 elevi şi respectiv a câte 2 elevi. În total sunt 9 grupe. Câte grupe a câte trei elevi sunt? (30 puncte)​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.