5.Completeaza oral enunturile urmatoare, conform modelului dat. 7.Alcatuieste,pentru fiecare dintre imaginile din dreapta,cate doua enunturi,in care verbului indicat sa ii
fie subordonat,pe rand,un complement direct,respectiv,o completiva directa.

a) a privi
b) a explora
c) a regreta
d) a uita

De creat 5 atributive si 5 complemente directe.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2021 DOKU.TIPS - All rights reserved.