56X3+ iyonunda nötron sayısı, elektron sayısından 7 fazladır.
Buna göre, nötr X atomunda;
1. Toplam tanecik sayısı 79'dur. Pre
II. Proton sayısı, elektron sayısından 3 eksiktir.
III. Nükleon sayısı, çekirdek yükünün 2 katına
eşittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.