5. Scrieți tipurile de relief de pe teritoriul României întâlnite de râul Olt de la izvor până la vărsare.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.