5. În figura alăturată, BCD este un triunghi isoscel, în care BD = BC= 12 cm, DC = 12√3 cm și A este un punct de pe segmentul DC pentru care AD = 4√3 cm. a) Demonstrați că distanța punctului B față de dreapta DC este de 6 cm. b) Demonstrați că triunghiul ABC este dreptunghic.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.